naar de beginpagina
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
Plan Oosterbreedte
pdf versiePlan Oosterbreedte
01 december 2001

Plan Oosterbreedte is gebaseerd op het brede school concept. Dit houdt in dat een of meerdere basisscholen  op een locatie worden samengebracht met voorzieningen zoals een kindercr�che en opvangmogelijkheden voor kinderen voor en na schooltijd. In dit geval zat ook een warmtekrachtcentrale in het programma. Door het bij elkaar brengen van de voorzieningen is intensieve samenwerking mogelijk en kan elkaars aanwezigheid optimaal benut worden. Een aantal voorzieningen zoals het speelplein, de speellokalen en de handvaardigheidvoorzieningen kunnen door de verschillende gebruikers benut worden.

Het plan ligt in een nieuwbouwwijk. Om de identiteit van de brede school als enige bijzondere gebouw tussen woningen, winkels en wegen te versterken is de bebouwing gesitueerd rondom een gemeenschappelijk plein. De beide scholen en andere voorzieningen vormen de wanden langs dit plein. Royale openingen geven toegang tot het binnenplein vanuit de buurt. Vanuit het plein bereiken de kinderen op een veilige manier de verschillende gebouwdelen.

Deze brede school biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een veilige en stimulerende omgeving. Het is een helder en tegelijk bijzonder gebouw dat een herkenbare plaats krijgt in de belevingswereld van de kinderen. In en rond het gebouw wordt op verschillende schaalniveaus ruimte geboden aan het verblijf van de kinderen. Er zijn grote ruimtes voor bijeenkomsten met grote groepen, maar ook compacte werkplekken waar zelfstandig of in kleine groepjes kan worden gewerkt. De materialisatie is rustig en overzichtelijk, maar is tegelijk prikkelend qua detaillering, visuele en tactiele eigenschappen.

Het plan Oosterbreedte is vanwege zijn bijzondere architectonische concept en uitwerking gepubliceerd in Architectuur in Nederland Jaarboek 2002/2003. Dit bijzondere gebouw is gerealiseerd voor het gebruikelijke budget waarvoor basisscholen in Nederland worden gerealiseerd.

Architect: Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen, Utrecht

klik voor projectinformatie

projectnummer 1299
projectnaam Plan Oosterbreedte
opleverdatum 01 december 2001
programma Twee basisscholen, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, warmtekrachtcentraal
adres Zuidkil 53-59
plaats Papendrecht
opdrachtgever Gemeente Papendrecht
aannemer Rietveld Bouw, Papendrecht
ontwerpteam Michael van Leeuwen, Maarten Bent, Martijn van der Hijden
bouwsom 4262500 Euro
oppervlakte 4797 vierkante meter

verstop projectinformatie

kijk ook naar deze projecten