naar de beginpagina
6
5
4
3
2
7
pdf versiede Driesprong
projectnummer 0109
projectnaam de Driesprong
programma 28 seniorenwoningen met huisartspraktijk
adres Kerkweg / Uitweg
plaats Harmelen
opdrachtgever Groenwest
aannemer Scholtens Bouw
ontwerpteam Michael van Leeuwen, Pieter Looijaard, Maarten Bent

verstop projectinformatie