naar de beginpagina
University College
University College
University College
University College
University College
University College
University College
pdf versieUniversity College

Het University College omvat een scala aan ontwerpen, varierend van nieuwbouw en herbestemming tot inrichting van het terrein. Vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering was Sluijmer en van leeuwen ��n van de partners binnen het bouwteam.

De geschiedenis van het kromhoutterrein gaat terug tot aan 1815. Toen werd Utrecht opgenomen in de Hollandse Waterlinie. Hiertoe werden een aantal forten rond Utrecht gebouwd, waaronder het fort Vossegat. In 1913 werd op de plaats van dit fort een kazerne gebouwd met de naam Kromhoutkazerne, naar ontwerp van Kapitein P.J.Post van der Steur. Het ca. 26ha grote terrein is in de navolgende decennia vele malen in bebouwing aangepast en uitgebreid.

Het karakteristieke exercitieterrein aan de noordzijde heeft zijn originele staat grotendeels behouden. Rondom staan in symmetrische opzet een viertal legeringgebouwen, een poortgebouw en een hoofgebouw. Al deze gebouwen dateren van 1911/1912. Daarnaast herinneren de in 1988 gerenoveerde gebouwen zoals het bomvrije wachthuis uit 1849, de brug met de twaalf gaten uit 1861 en een tamboerhut uit 1875, aan de militaire historie. Zo'n 7,5 ha van dit terrein heeft plaatsgemaakt voor de ontwikkeling van het University College Utrecht.

De vier departments van het UCU zijn gehuisvest in de vier gebouwen rondom het exercitieterrein. Het hoofdgebouw aan de kop van exercitieterrein functioneert als College Hall. Omdat de studenten om de campus wonen is de voormalige kantine van defensie verbouwd tot Dining Hall.

Ook de inrichting van het terrein is door Sluijmer en van Leeuwen ontworpen, in samenwerking met Art Zaaijer.

Architect: Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen, Utrecht

klik voor projectinformatie

projectnaam University College

verstop projectinformatie

kijk ook naar deze projecten